ยิ่งเล่น ยิ่งมีใช้

แจ็คพ็อตง่าย มีเครดิตฟรี ถอนได้

Android
IOS
ชื่อ บริษัท
บริษัท วีเทค ไทย เน็ทเวิร์ค จำกัด
โทรศัพท์
020052839
ที่อยู่
66/2 หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจีนทบุรี จังหวัดวัดจันทบุรี
เวลาทำการ
08:00-18:00
นโยบายความเป็นส่วนตัว
1. คำนำ
1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Vtech ที่ดำเนินการโดย Vtech Online (Thailand) Co., Ltd. และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า  “Vtech”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Vtech รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเกม Vtech ของ Vtech (“เกม”) และเว็บไซต์ Vtech ของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเกม เว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริการ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้ถูกกำหนดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป (European Union – EU) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) ของสหภาพยุโรปเมื่อได้มีการใช้บริการของเรา   
1.2 “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ  
1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา  คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้  
1.4 หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เกมของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้  
2. VTECH จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?  
2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :
• เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการ เกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา   
• เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ ;  
• เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ;  
• เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล ;  
• เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านเกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;  
• เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;  
• เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา ;  
• เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน สำหรับเกมหรืองานเฉพาะของเกม ;  
• ในระหว่างการเล่นเกมของคุณ ; และ  
• เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  
ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม    
3. ข้อมูลส่วนตัวใดที่ VTECH จะรวบรวม?
3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ Vtech อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
• ชื่อ;  
• ที่อยู่อีเมล;  
• วันเกิด;  
• ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;  
• บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;  
• หมายเลขโทรศัพท์;  
• เพศ  
• ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการของเรา  
• ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร; และ  
• ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  
3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งเราถึงความไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนเปลี่ยนในข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในข้อมูลที่คุณส่งให้แก่เรา  
3.3 หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) ของคุณ (“บัญชีสื่อสังคมออนไลน์”) หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Features)   ของ Vtech แล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราอาจจัดการ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายได้ทุกกรณี
3.4 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกถอนความยินยอม ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล หรือที่เราถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข
1. คำนำ
1.1 ยินดีต้อนรับสู่ Vtech ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย Vtech technology company และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “Vtech”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ได้เสนอ
(ก) เกมที่ใช้เล่นกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer game) และเกมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile game) (“เกม”)
(ข) ซอฟท์แวร์เกม (Underlying Games Client Software) และซอฟท์แวร์เกมบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Vtech (Vtech PC and Mobile Platform Client Software)
(ค) เว็บไซต์ รวมถึงร้านค้าของ Vtech (“เว็บไซต์”)
(ง) แอปพลิเคชั่นอื่นใด เว็บไซต์ เกม หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงหรือใช้ หรือผ่านอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ
(ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริการ”)
1.2 บริการได้รวมถึง บริการใดๆ ที่มีให้ผ่านซอฟท์แวร์เกมบนแพลต์ฟอร์มของ Vtech หรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านเกมของ Vtech หรือเว็บไซต์ และข้อมูล หน้าที่ถูกเชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา การโปรแกรม ซอฟท์แวร์ บริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงได้โดยหรือผ่านเรา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน แก้ไขใดๆ  และคุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปหรือเสริมแก่บริการยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ด้วย
1.3 กรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้การงานบริการนี้หรือทำการเปิดบัญชี Vtech (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อให้คุณรับทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณกับ Vtech
1.4 ด้วยการใช้บริการหรือการเปิดบัญชี คุณแสดงออกถึงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา หากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ “ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึง “อายุที่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจหมวดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังทำการสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด รวมไปถึงการซื้อที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากคุณในระหว่างการซื้อหรือไม่ก็ตาม
1.5 Vtech มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งแก้ผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การยังคงใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไข้เหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
1.6 Vtech สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของบริการได้ทุกเมื่อ Vtech อาจดำเนินการเสนอบริการบางอย่างหรือคุณลักษณะในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์ทำงานได้ และถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ Vtech อาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
1.7 Vtech สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

Copyright © 2019.Company name All rights reserved.